Viden og statistik om spildevand

De danske renseanlæg hører under Naturstyrelsen. På styrelsens hjemmeside findes en række generelle oplysninger om spildevandsrensning samt ældre data om belastning af hhv. udledning fra renseanlæggene. Se Naturstyrelsens oplysninger. Aktivt slam - under "lup"

Det aktive slam udgør en fascinerende verden af liv.

Det rene vand

En fornøjelse at se det rensede spildevand forlade renseanlægget