Uddannelse indenfor spildevandsbehandling

Ferskvandscentret

Ferskvandscentret i Silkeborg udbyder en række relevante kurser vedr. spildevands- og slambehandling. "Gamle" kurser tilpasses løbende de behov, der gør sig gældende, ligesom der hvert år udvikles nye kurser. Check www.ferskvandscentret.dk for oplysninger om kurser for dig eller dine kollegaer. Du kan også blive tilmeldt Ferskvandscentrets elektroniske nyhedsbreve, hvis du vil være helt opdateret omkring kursusudbudet.
Der er fuld brugerbetaling på Ferskvandscentrets kurser.

Tekniske skoler

Landets tekniske skoler udbyder ligeledes kurser, der kan være relevante, når det handler om at få grundlæggende eller mere vidtgående uddannelse om spildevandsrensning. Kontakt f.eks. Aarhus Tech .
Deltagerbetalingen er meget lav som følge af tilskudsstrukturen indenfor erhvervsuddannelsessystemet.

DANVA

DANVA udbyder som noget nyt (2010) også et grundkursus i afløbs- og spildevandsteknik. Derudover flere styrings- og administrativt betonende kurser for medarbejder på renseanlæg. Kursuskatalog kan hentes via DANVA's hjemmeside www.danva.dk.
Der er fuld brugerbetaling på DANVA's kurser.

Driftslederuddannelsen

For at virke som driftsleder på et dansk renseanlæg kræver lovgivningen (BEK nr 1446 af 11/12/2007) erhvervelse af et særligt uddannelsesbevis. (Den oprindelige bekendtgørelse om uddannelseskrav er fra 1992) . Dette opnås, når man har bestået den eksamen, der afslutter de særlige "Driftsledere på kommunale renseanlæg"-kursusforløb på COK- Den kommunale Højskole. Læs detaljeret om driftslederuddannelsen .
Før man tilmelder sig kursusforløbet er det vigtigt at erhverve solid grundviden om spildevandsrensning både i teori og praksis. Dette kan ske gennem ovennævnte kurser og gennem dagligt arbejde på renseanlæg, ligesom erfaringsudveksling med andre i faget er yderst værdifuldt.
Der er fuld brugerbetaling på COK's kurser.

Uddannelsesforløb, seminarer og lign. udbudt af firmaer

Grundfos Pumpeskole - for alle pumpeinteresserede 
KWH-seminarer - bl.a. om håndtering af regn- og spildevand

Uddannelse generelt

Få det store uddannelsesoverblik via Uddannelsesguiden