Nyheder (eksterne)

20. Oktober 2017
Universitetet i Lund har udviklet en ny løsning til elektriske veje, der fjerner behovet for stort gravearbejde eller ledninger i luften.
20. Oktober 2017
Virtuelle synkronmaskiner hos producenter og aftagere kan give mere stabil forsyning i en fremtid med mange kilder til strøm.
20. Oktober 2017
Vattenfall genoptager gammel plan om at bygge på den svenske del af Kriegers Flak i Østersøen. Den nye park bliver nabo til Vattenfalls danske park samme sted.
20. Oktober 2017
Et geotermisk kraftværk i Island har nu negativ CO2-udledning. Desværre er løsningen stadig dyr og pladskrævende.
20. Oktober 2017
En ny rapport fra Det Nordiske Ministerråd viser, at delebilsordninger kan sænke CO2-aftrykket per husholdning med mellem 140 kg og 980 kg årligt - men i paksis kan effekten helt forsvinde.
19. Oktober 2017
Vestas og et australsk energiselskab skal sammen bygge et 60,2 MW stort sol-, vind- og batterianlæg i Queensland i Australien.
19. Oktober 2017
Onsdag åbnede Statoil en kommerciel, flydende havvindmøllepark, der skal forsyne 20.000 britiske hjem.
19. Oktober 2017
Ifølge beregninger fra elsektorens brancheforening kan en elektrificering af transport og opvarmning med mere skaffe Danmark i mål med vores 2030-klimamål for en 'rimelig samfundsøkonomisk omkostning.'
19. Oktober 2017
EU's nye aftale om CO2-reduktion frem mod 2030 åbner mulighed for at indregne kulstofoptag i jorder og skove samt overføre ubrugte CO2 kvoter. Det både kan og vil Danmark benytte sig af i stor stil.
18. Oktober 2017
Ved centralt at styre fordelingen af el i en lille svensk landsby, er den gjort uafhængig af det nationale elnet. Den drives udelukkende af energi fra nærliggende vindmøller og solceller.
Side 1 af 3 » Næste side