I hvilken retning skal STFs årsmødeudstillinger udvikle sig?

Vil du/I i egenskab at tidligere og/eller måske kommende årsmødeudstiller gerne præge udviklingen af STFs årsmødeudstillingen som koncept, så er der en enestående lejlighed til dette:

fredag d. 7. november 2014 i Kolding (forud for STFs Døgnkursus 2014).

Lokale BComwell Kolding vil i tidsrummet 10-12 være bemandet med lydhøre og diskussionslystne medlemmer af STFs bestyrelse, der ser frem til at høre dine/jeres idéer til fremtidens STF årsmødeudstilling.

Alle input opsamles på flipover til videre bearbejdning.

Samtidig tilstedeværelse af mange firmarepræsentanter giver naturligvis den bedste interaktion, men kan du ikke deltage fra mødets start kl. 10, så stik "hovedet" ind på et senere tidspunkt. Deltagere er ikke tvunget til at blive til kl. 12 - du kan på et vilkårligt tidspunkt forlade mødelokalet igen.

STFs bestyrelse håber at så mange firmaer som muligt vil komme med konstruktive bidrag, der kan bruges til fremtidig udvikling af STFs årsmøde.