Inspirationsdag for potentielle udstillere

Spildevandsteknisk Forening (STF) holder årsmøde den 8. og 9. juni 2017 hos, og i samarbejde med, Billund Vand.

At STFs årsmøde i 2017 er over to dage skyldes, at STF har imødekommet Billund Vands ønske om ved samme lejlighed at foretage den officielle indvielse af det færdige Billund BioRefinery, samt ønske om at præsentere resultaterne fra et års drift af anlægget.

Potentielle udstillere ved STFs årsmøde 2017
inviteres til gensidig inspirationsdag
hos Billund Vand
mandag den 14. november 2016.

Formål med dagen:

  • præsentere STFs og Billund Vands planer og idéer for et udvidet og utraditionelt STFs årsmøde 2017
  • rundvisning på Billund Vands renseanlæg med vægt på de områder, der inddrages i årsmødeudstillingen
  • dialog om udstillerønsker i relation til det utraditionelle årsmøde

Tilmeldingsfrist, deltagerbegrænsning:

Tilmelding til inspirationsdagen senest torsdag d. 10. november er nødvendig af hensyn til bespisningen.
Venligst benyt onlinetilmeldingen .

For at der kan være plads til alle interesserede firmaer, beder STF og Billund Vand om, at kun een person fra hvert firma tilmelder sig til inspirationsdagen.