Opstartsmøde for STF arbejdsmiljønetværk

Indbudte regionale repræsentanter mødes d. 22. marts 2012 på Kolding Renseanlæg for at diskutere og definerer kommende STF arbejdsmiljønetværk.

Invitation til de regionale foreninger og grupper er udsendt på mail.

Selve opstartsmødet gennemføres uden firmarepræsentanter.Første møde d. 22/11-2012

STF-arbejdsmiljøarrangement i forbindelse med VandTek 2012