Bestyrelsen mødes i Kolding d. 18. august 2011
med repræsentanter fra lokalforeninger mv.
for den emnemæssige "grov-planlægning" af Døgnkursus 2011

Alle medlemmer af STF kan forlods, dog senest d. 12. august, indsende emneforslag til STFs sekretariat. Det kan være forslag til emner, man gerne vil have belyst, eller emner man tilbyder at holde et foredrag om.

Døgnkursusprogrammet sammensættes af mødedeltagerne på meget demokratisk vis ud fra indkomne og egne emneforslag.

I forbindelse med planlægningsmødet trækkes desuden lod om de 24 Døgnkursus-udstillerpladser. Der trækkes lod blandt de firmaer, som senest d. 12. august via mail til STFs sekretariat har tilkendegivet, at de gerne vil i betragtning som udstillere. 

Firmaer, der tilmelder sig lodtrækningen, skal sikre sig, at de modtager en bekræftelse fra sekretariatet på, at de er med i lodtrækningen.