STFs Døgnkursus 2012 planlægges

STF's bestyrelse mødes i Kolding d. 16. august 2012 med repræsentanter fra lokalforeninger mv. for den emnemæssige "grov-planlægning" af STFs Døgnkursus 2012

Alle medlemmer af STF kan forlods, dog senest d. 13. august, indsende emneforslag til STFs sekretariat. Det kan være forslag til emner, man gerne vil have belyst, eller emner man tilbyder at holde et foredrag om.

Døgnkursusprogrammet sammensættes af mødedeltagerne på demokratisk vis ud fra indkomne og egne emneforslag.

I forbindelse med planlægningsmødet trækkes desuden lod om de 24 Døgnkursus-udstillingspladser. Der trækkes lod blandt de firmaer, som senest d. 13. august har tilmeldt sig lodtrækningen.

Firmaer interesserede i at udstille i forbindelse med STFs Døgnkursus 2012 bedes klikke videre .Kom med dine idéer til Døgnkursus 2013

Lodtrækning om de
24 udstillingspladser