STFs Døgnkursus 2014 planlægges

STF's bestyrelse mødes i Kolding d. 21. august 2014 med repræsentanter fra lokalforeninger mv. for den emnemæssige "grov-planlægning" af STFs Døgnkursus 2014.

Igen i år vil STFs Døgnkursus komme til at forløbe delvis i to spor.

Alle medlemmerne opfordres til at komme med input til emner til behandling på STFs døgnkursus 2014.

Mail emneinput til STFs sekretariat sek @ stf.dk senest mandag d. 18. august

I forbindelse med planlægningsmødet trækkes lod om 24 udstillingspladser blandt de firmaer, der senest d. 18. august kl. 23.59 har tilmeldt sig den tilknyttede  lodtrækning.