STFs Døgnkursus 2016 planlægges

STF's bestyrelse mødes i Kolding torsdag d. 18. august 2016 med repræsentanter fra lokalforeninger mv. for den emnemæssige "grov-planlægning" af STFs Døgnkursus 2016.

Alle medlemmer opfordres til at komme med input til emner til behandling på STFs døgnkursus 2016.

Mail emneinput til STFs sekretariat sek@stf.dk senest mandag d. 15. august

I forbindelse med planlægningsmødet trækkes lod om 24 udstillingspladser blandt de firmaer, der senest d. 15. august kl. 23.59 har tilmeldt sig den tilknyttede lodtrækning.