Tema- og besøgsdag d. 28. september 2015
- særligt for personer på industrirenseanlæg

Personer med særlig interesse for rensning af industrispildevand inviteres til tema- og besøgdag d. 28. september 2015.

Arrangementet foregår dels på Grundfos Centeret i Bjerringbro, dels hos Arla Foods renseanlæg i Rødkærsbro.

Fokus er på vandbesparelser og vandgenbrug i industrien. Der er mulighed for at se fungerende BioBooster-anlæg på Arla Foods renseanlæg. 

Link til program for dagen og online-tilmeldingen.

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejningen.

Det er gratis at deltage.