Besøgsdag d. 12. oktober 2016
- særligt for personer på industrirenseanlæg

Personer med særlig interesse for rensning af industrispildevand inviteres til besøgsdag onsdag d. 12. oktober 2016.

Arrangementet foregår på RGS 90 A/S's renseanlæg på Stigsnæs, hvor der vil være særlig fokus på anlæggets efterpoleringsteknikker.  

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejningen.

Det er gratis at deltage.

Link til program for dagen og online-tilmeldingen