Bestyrelse


Bestyrelsen for Spildevandsteknisk Forening består af syv personer plus to bestyrelsessuppleanter, der alle vælges for to år ad gangen. Derudover en observatør udpeget af Miljøministeriet.

  • Formand og to medlemmer er på valg i lige årstal
  • Kasserer og tre medlemmer er på valg i ulige årstal
  • En suppleant på valg i lige år
  • En suppleant på valg i ulige år
  • En observatør fra Naturstyrelsen - udpeges af Miljøministeriet, vælges ikke

Siddende bestyrelse:

Formand:
Jacob Andersen
ja@hjvand.dk

Kasserer:
John Pies Christiansen  
jpc@tonfor.dk

Medlem:
Karin Refsgaard   
karr@bluekolding.dk

Medlem:
René Hansen  
reha@forsyningen.dk

Medlem:
Lars Erik Hansen 
leh@faxeforsyning.dk

Medlem:
Jan Jørgensen   
jjo@skforsyning.dk

Medlem:
Pernille Lyngsie Pedersen

plpe@rgsnordic.com 

Suppleant:
Ivan Vølund
iv@vandcenter.dk 

Suppleant:
Jens Jørgen Ploumann
jjp@vesthimmerlandsvand.dk


Observatør:
repræsentant for Naturstyrelsen, Vibeke Plesner

Læs nærmere om valg til bestyrelsen i foreningens vedtægter