Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen er et STF-netværk under udvikling.

Netværket har en styregruppe med følgende medlemmer:

 • Aksel Kirkeby, Vand & Affald, Svendborg (formand for styregruppen)
  akk(at)vandogaffald.dk
 • Vibeke Ulriis-Nordberg, Hjørring Vandselskab A/S
  vun(at)hjvand.dk
 • Jan Hyllested, Randers Spildevand A/S
  jahy(at)randersspildevand.dk
 • Lisbeth Henriksen, FFV Spildevand A/S
  lihe(at)ffv.dk
 • Peer Berg, SK-Forsyning A/S
  pkr(at)skforsyning.dk

Formålet med arbejdsmiljøgruppen er at udveksle erfaringer om arbejdsmiljøemner relateret til spildevandstransport og -behandling. Dette gøres ved at sætte arbejdsmiljøemner på dagsordenen ved STF-arrangementer.

Samtidig er arbejdsmiljø(styre)gruppen aktiv i STFs online-debatforum, hvor arbejdsmiljøemner diskuteres og konkrete arbejdsmiljøerfaringer deles.

Klik på knappen til højre i skærmbilledet for at komme videre til STFs debatforum.

Har du interesse for arbejdsmiljø omkring spildevandstransport og spildevandsrensning, og ønsker du at blive tilknyttet netværket, herunder modtage nyhedsbrev om kommende aktiviteter, da tilmeld dig nedenstående det konkrete nyhedsbrev, blandt flere muligheder.Du skal have medlemskab (personligt eller kollektivt via dit ansættelsessted) for at du kan deltage i konkrete arrangementer.
Debatforum