Kort om STFs årsmøde d. 31. maj 2013 i Herning

Der var sol over Landsskuepladsen, hvor 144 udstillende firma demonstrerede deres kunnen og viden for de besøgende på STFs årsmødeudstilling.

De besøgende kom i stort tal fra primært jyske og fynske forsyningsselskaber, der så godt som alle var repræsenteret. Men også folk fra en række industrirenseanlæg og fra cirka halvdelen af de sjællandske forsyningsselskaber mødte op, foruden leverandører i alle afskygninger. Brutto besøgstallet var et sted mellem 1.000 og 1.200.

Vandmiljøprisen for 2012 gik velfortjent til en glad og meget overrasket Jan Ravn Nielsen fra Herning Vand A/S. Prisen blev straks kaldt for en "hjemmebane sejr", idet Herning Vand A/S var vært for årsmødet.

Selvom udstillingen ikke foregik på eller ved Herning Renseanlæg, så var der alligevel mulighed for at se byens renseanlæg, da der i morgen- og formiddagstimerne var åbent hus og rundvisning på anlægget på Ålykkevej. Over 100 personer benyttede sig af denne mulighed.

Sidst på eftermiddagen var der fagligt indlæg samt generalforsamling i MCH Herning Kongrescenter. Besøgstallet var her beskedne ca. 30 personer.

På generalforsamlingen blev de bestyrelsesmedlemmer mv., som var på valg, alle genvalgt. Driftsleder Bjarne Jensen fra KMC A/S nyvalgt som bestyrelsessuppleant. En mindre vedtægtsændring, der formelt indfører en observatørpost til repræsentant fra Naturstyrelsen, blev ligeledes vedtaget.

Om aftenen festede over 200 mennesker i Teaterkælderen, hvor de blev bespist af syngende tjenere og underholdt af først MidtVest Pigekor siden af Hernings farvekyndige turistchef Lars Hajslund.