Spændende dag på Cheminova

Virksomheden Cheminova på Harboøre Tange producerer plantebeskyttelsesmidler, og spildevandet fra produktionen renses på fabrikkens eget renseanlæg. Begge dele kunne studeres på nært hold i forbindelse med STFs besøgsdag d. 28. september 2011.

I forbindelse med dagen blev der foretaget brainstorm med henblik på emner til STF-industridagen i marts 2012.

Arrangementet vil blive refereret i Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5-2011

Et lille udsnit af de besøgende under rundvisningen på det biologiske renseanlæg