88 sider Spildevandsteknisk Tidsskrift
udkom i uge 21

I sidste uge blev Spildevandsteknisk Tidskrift nr. 2-2015 omdelt - håber jeres blade er nået frem.

Takket være mange årsmødeomtaler og annoncer fra udstillere på det kommende årsmøde i Korsør er maj-nummeret på hele 88 sider + omslag.

Det netop udkomne blad er redigeret af Anne Møller Kristensen, der er barselsvikar for Pia Maltesen.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2-2015 læses bedst i papirversion, men findes også i en skærmversion