De røde lamper er tændt

Det er desværre ikke længere muligt at bestille stand på STFs årsmødeudstilling 2016, da alt er udsolgt.

Ved tilmelding i dag sætter systemet jeres bestilling på venteliste.

Vi må beklage, at de fysiske rammer på Hedensted Renseanlæg ikke rækker til alle, der ønsker sig stand.

Der vil i den kommende tid blive arbejdet med de bestillinger, som er modtaget.

Det forudses, at nogle af de bestillinger, som reelt er modtaget, kan volde problemer. Derfor kan der blive rettet henvendelse til bestillere af visse udendørs stande omkring ændring af standstørrelse.

.