Efterlysning af fagligt input til STFs Døgnkursus 2013

Som en konsekvens af den tiltagende specialisering, som mange i spildevandsfaget oplever i det daglige, planlægges STFs Døgnkursus 2013 som noget helt nyt at forløbe delvis i to spor. 

Meget af tiden vil fortsat være fælles for alle, dog skal deltagerne i noget af tiden kunne vælge spor efter deres dominerende faglige interesser. Overskrifterne kendes endnu ikke - de vil afhænge af medlemmernes faglige input til planlægningen.

Og planlægning det er ved at være nu... Medlemmerne opfordres hermed til at komme med faglige input fra nu og frem til og med den 19. august:
Foreslå  de emner, som for dig forekommer aktuelle og relevante. Hvis du gerne vil tilbyde dig selv som foredragsholder, så er det også muligt. Skriv venligst en kort begrundelse for dit forslag, gerne i form af stikord.

Mail input til STFs sekretariat sek @ stf.dk senest mandag d. 19. augustKom med dine idéer til Døgnkursus 2013