Der var 87 personer (inkl. foredragsholdere)
til industridag i Odense d. 15. marts.

Dagen var spækket med faglige indlæg, men der var også rig lejlighed at netværke på kryds og tværs af de repræsenterede virksomheder. Dagen vil blive refereret i Spildevandsteknisk Tidsskrift.