De faglige emner for årets døgnkursus er udvalgt

TAK for medlemmernes engagementet forud for døgnkursusplanlægningsmødet - hele 41 emneforslag vedr. Døgnkursus 2017 var indsendt før den egentlige planlægning begyndte.

Planlægningsmødets deltagere foreslog selv yderligere emner. Så der var alt i alt meget at vælge imellem, da indholdet for årets Døgnkursus skulle fastlægges.


Planlægningsmødet endte op med følgende emner (arbejdstitler)
til behandling på STFs døgnkursus 2017:

 • Cirkulær økonomi i spildevandsbranchen
  bliver en rød tråd gennem flere indlæg:

  - BIOFOS' fyrtårnsprojekt

  - Carbon-høst ved forfiltrering

  - Fosforgenvinding 

  - Pyrolyse af slam 

  - Om mulighederne for energineutralitet uden rådnetank
 • Nye renseteknologier:
  Granulært spildevandsslam og andet nyt, også fra udlandet

 • Afskærende ledninger: Holder forudsætningerne?

 • Minitema om renovering:
  Renovering af pumpestationer og renovering under drift.

 • Mikroplast – hvad er problemet?
  Eksempel på mekanisk behandling i spildevandssystemer.

 • On line måling: Status på flere nye metoder

 • Bakteriofager fra spildevand:
  Hvad er det? Og hvad kan de?

Derudover opfordring til at søge STFs aktivitetspulje samt resultater fra de hidtil støttede projekter.

Detailplanlægningen, herunder kontakt til foredragsholdere, præcisering af foredragstitler samt indplacering i programmet, er nu i gang.