STFs Døgnkursus 2015 planlægges snart

STF's bestyrelse mødes i Kolding d. 20. august 2015 med repræsentanter fra lokalforeninger mv. for den emnemæssige "grov-planlægning" af STFs Døgnkursus 2015.

Alle medlemmerne opfordres til at komme med input til emner til behandling på STFs døgnkursus 2015.

For at dine ønsker og forslag kan komme i betragtning til årets døgnkursus, så skal du senest d. 17. august indsende en mail til STFs sekretariat på sek@stf.dk. I mailen skal du kort beskrive dine ønsker og eller forslag.

I forbindelse med planlægningsmødet trækkes lod om 24 udstillingspladser blandt de firmaer, der senest d. 17. august kl. 23.59 har tilmeldt sig den tilknyttede lodtrækning .