Emner for STF-Døgnkursus 2011

I befordrende omgivelser, og sammen med en garvet mødeleder, samler man ca. en snes idérige spildevandsfolk m/k fra alle egne af landet, og voilà har man programmet til årets STF-Døgnkursus...

Det lyder uhyre enkelt, men forinden er der naturligvis blev grublet, tænkt og gransket en hel del. Foruden at baglandet har været i forhør, og at medlemskredsen har kunnet byde ind.

Anstrengelserne mundede ud i, at følgende emner, blandt mange, blev udvalgt til behandling på Døgnkursus 2011:

  • Genvinding af fosfor fra slam og spildevand
  • Energioptimering af beluftning (eventuelt som minitema med flere erfa-indlæg)
  • Tavlemøder og teams
  • Dyrkning af alger/bregner i efterklaringen
  • Håndtering og prioritering af alarmer
  • Rensning af hospitalsspildevand
  • On-line styring på store og små renseanlæg
  • Konflikthåndtering i forhold til borgere

- bemærk at der er tale om arbejdstitler -

Når programmet er tilnærmelsesvis på plads vil invitationen blive udsendt, og der vil blive åbnet  for tilmelding. Dette forventes at ske ultimo uge 38.