Forslag til kandidat til STFs bestyrelse ønskes !

STFs bestyrelse er dynamisk med afgang og tilgang af et eller flere medlemmer ved næsten hver generalforsamling.

I 2013 forholder det sig sådan, at en ledig plads skal besættes, som følge af at en person tidligere i foreningsåret skiftede kurs rent karrieremæssigt og derfor ikke længere kunne beholde sin post. Rent teknisk er det en suppleantpost, der skal genbesættes, men da også suppleanterne deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, inddrages den nye person i alle bestyrelsesaktiviteter.

STFs ønsker med dette elektroniske opråb at prikke til alle medlemmer af foreningen:

  • Har du selv lyst til og mulighed for at yde en indsats i STFs bestyrelse?
  • Eller kender du een, som vil være et oplagt emne til bestyrelsen?

Det gælder dog, med henvisning til foreningens vedtægter, at kun personer, der arbejder med spildevandsrensning i forsyningsvirksomheder eller på industrirenseanlæg er valgbare.

Kontakt STFs formand eller sekretær hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet.

Meld dit kandidatur eller kandidatforslag til STFs formand eller sekretær senest d. 28. februar 2012.

Med venlig hilsen

Jacob Andersen, formand,
ja@hjvand.dk - tlf. 38 41 28 75
Susanne Brandt, sekretær,
sek@stf.dk - tlf. 74 87 13 50Dig eller en du kender?