Knap 1000 mennesker har indtil nu registreret sig som deltagere i STFs årsmøde 2017

Der er godt gang i personregistreringerne i forbindelse med STFs årsmøde.

Der er indtil videre registreret deltagere fra 50 forskellige danske forsyningsselskaber og industrirenseanlæg samt fra ti norske kommuner mv.

KLIK HER og se hvilke

Personregistreringen for deltagelse på selve årsmødeudstillingen fortsætter helt frem til at årsmødet starter.

KLIK HER for personregistrering

Tilmelding til selve årsmødefesten lukkes nu (er en del af den koordinerede tilmelding). Kontakt sekretariatet hvis du vil på venteliste til årsmødefesten.

Tilmelding til minitemadagene fortsætter indtil limit for lokalet nås.