Danske bidrag til nordisk spildevandskonference efterlyses - fristforlængelse

Den 12. nordiske spildevandskonference finder sted i Helsinki 14.-16. november 2011.

Følgende emner er udvalgt til at blive behandlet på konferencen:

  • Beskyttelse af vandområder og vandkvalitet
  • Klimaændringer - tilpasning, modvirkning og energieffektivitet
  • Gammel infrastruktur - sanering af afløbssystemer og renseanlæg
  • Ledelse af vandselskaber

Nu er det tid til at byde ind med foredrag. Så derfor overvej om du, eller en du kender, kan bidrage med et foredrag i en af kategorierne.

Fristen for indsendelse af "abstract" er forlænget til d. 22. februar 2011.

Download publikationen "Call for abstracts".

Repræsentanter fra de nordiske spildevandsorganisationer - herunder også STF - er med i programkommiteen.