Bilag vedr Spildevandsteknisk Forenings generalforsamling 2015

Deltagere i Spildevandsteknisk Forenings generalforsamling har mulighed for at downloade bilag vedr. Spildevandsteknisk Forenings generalforsamling:

Dagsordenens pkt. 3:

Forslag om ændring af § 5 i Spildevandsteknisk Forenings vedtægter

Dagsordenens pkt. 4:

Årsrapport 2014 (ikke underskrevet version)
(underskrevet version fremlægges på generalforsamlingen)