Der gås i dybden med emnerne
på Slamflokkens Døgn 2014

Planlægningsgruppen, der består af de sønderjyske forsynings-laboranter mv., har skabt et program målrettet alle, der i det daglige arbejder med analyser i de danske forsyningsselskaber, på industrirenseanlæg mv.

Programmet i år er lidt anderledes end de foregående år, idet at der er færre faglige emner på programmet end normalt. Emnerne behandles til gengæld mere dybdegående, og der lagt op til mere debat, end der plejer at være.

Arrangementet afholdes d. 7.-8. maj i Tønder.

Den faglige del af arrangementet handler om:

  • BactiQuant (mikrobiologiske hurtigmetoder på drikkevand)
  • Sorbisense (metoder til bl.a. kildesporing i afløbssystemet)
  • Prioritering af de daglige analyser
  • Vandværksdrift
  • + ekskursion til Højer Sluse

Læs meget mere på arrangementets egen hjemmeside, hvorfra også tilmeldingen foregår

Frist for tilmelding: 1. maj