Fristen for indsendelse af kandidatforslag til Vandmiljøprisen er d. 30. april

Nu er det tid igen til at komme med indstillinger af personer til Vandmiljøprisen, der uddeles i forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings årsmøde.

Kunst og kroner

Kunstneren Keld Moseholms kunstværk "Naturen i balance" er hædersgaven til modtageren af "Vandmiljøprisen". Foruden bronzefiguren får prismodtageren et rejsestipendium på kr. 15.000,- samt blomster og diplom.

Hvem skal rejse hjem fra årsmødet i år med kunst og kroner i bagagen? Det kan du være med til at påvirke ved at indstille en eller flere værdige kandidater til den eftertragtede hæderspris.

Komiteen

Vandmiljøprisen blev stiftet i 1990 af Kemira Water Danmark A/S (daværende Kemira Miljø A/S). Komiteen, der udvælger mellem de indkommende forslag, består af kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandscentret, fra kommunalteknisk chefforening Kjeld Bussborg Johansen samt formand for Spildevandsteknisk Forening, Jacob Andersen.

Kriterier

Indstillingen bedømmes ud fra følgende kriterier:

  • Det skal være af almen gyldig interesse for spildevandsbehandlingsområdet
  • Medvirker f.eks. med uddannelse eller anden videnformidling
  • Praktiske, tekniske eller procesrelaterede områder vægtes højt
  • Det vægtes højt, at den indsats, der er ydet, eller det problem, der er løst, offentliggøres til gavn for andre
  • Ansat på renseanlæg

Prisen uddeles for 2011, men kan også tildeles for en indsats før 2011. Prisen tildeles normalt en enkelt person, men der er dog mulighed for, at Vandmiljøprisen, i særlige tilfælde, kan tildeles en gruppe eller et hold.

Kom med kandidatforslag

Din nominering sendes til:
Jacob Andersen på mail: ja@hjvand.dk eller Thomas Plesner på mail: tp@fvc.dk senest d. 30. april 2012.Keld Moseholms broncefigur
"Naturen i balance"
gives eksklusivt til
modtagere af
Kemiras Vandmiljøpris