Jubilæumsudgivelse i anledning af
Spildevandsteknisk Forenings 40 års jubilæum

Spildevandsteknisk Forening så dagens lys i 1972, og foreningen er således stærkt på vej mod de 40 år. I den anledning har Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse har besluttet at udgive en bog, der i ord og billeder skildrer både spildevandsrensningens og foreningens udvikling i de forløbne 40 år.

Bogen skrives af forfatter Anders W. Berthelsen, der blandt andet er forfatter til flere lignende jubilæumsudgivelser. Bogen baseres på de skriftlige materialer, der findes, samt på interviews med centrale personer, der har haft stor betydning for foreningens udvikling.

Øjenvidneskildringer

Personer, der mener at ligge inde med viden eller materialer, der kan være relevante for bogen, bedes hurtigst muligt kontakte Spildevandsteknisk Forenings sekretariat. Materialer skal forstås i bred forstand. Der kan f.eks. være tale om billeder, dagbogsoptegnelser eller erindringer væsentlige for bogens emne. Af interesse er både foreningsrelaterede og spildevandsfagligt relaterede materialer. Det pointeres, at bogen ikke kun skal handle om "de gode gamle dage", men at alle fire årtier af foreningens levetid er vigtige.

Tag godt imod forfatteren

Spildevandsteknisk Forenings bestyrelse og ansatte håber at modtage spændende supplement til foreningens arkiver. Vi håber ligeledes, at de personer, der direkte bliver kontaktet af Anders W Berthelsen, enten på redaktionsgruppens opfordring, eller på baggrund af at de selv har henvendt sig til sekretariatet, vil tage sig god tid til at fortælle om det eller de delemner, som I hver især har særlig viden om.

Sekretariatet kontaktes på: telefon 74 87 13 50 eller på e-mail: sek@stf.dk