Indstilling til Vandmiljøpris

Det nu mulig at indstille personer til Vandmiljøprisen, der uddeles i forbindelse med Spildevandsteknisk forenings Årsmøde d. 13. maj 2011.

Vandmiljøprisen blev stiftet i 1990 af Kemira Water Danmark A/S (daværende Kemira Miljø A/S). Prisen uddeles for det foregående år, således at vi nu kan uddele prisen for 2010. Prisen er et rejsestipendium på 15.000 kr. samt en bronzefigur udført af kunstneren Keld Moseholm Jørgensen, som hedder "Naturen i balance". Der medfølger desuden et diplom og en flot buket blomster.

Komiteen, der udvælger mellem de indkommende forslag, består af kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandcenteret, formanden for kommunalteknisk chefforening Torben Nøhr og formand for Spildevandsteknisk Forening Jacob Andersen.

Indstillingen bedømmes ud fra følgende kriterier:

  • Indsatsen der skal belønnes skal have almen gyldig interesse indenfor spildevandsbehandlingsområdet
  • Medvirker f.eks. med uddannelse eller anden vidensformidling
  • Praktiske, tekniske eller proces relaterede områder vægter højt
  • Det vægtes højt at den indsats, der er ydet eller det problem, der er løst offentliggøres til gavn for andre
  • Ansat på renseanlæg

Prisen kan tildeles forsinket altså for en tidligere indsats. Prisen tildeles normalt en enkelt person, men der er dog mulighed for, at Vandmiljøprisen i særlige tilfælde kan tildeles en gruppe eller et hold.

Indstillingen sendes til:

Jacob Andersen på mail:  ja@hjvand.dk

Thomas Plesner på mail: tp@fvc.dk

Sidste frist for indstilling er d. 31. marts 2011