Konkurrencer på årsmødet 2014

Traditionen tro er der adskillige quiz'er, konkurrencer og lignende på STF's årsmøde.

De foregående år er en del af vinderne blevet bekendtgjort i Spildevandsteknisk Tidsskrift efterfølgende.

Ved overgangen til ny redaktør af bladet, er vinderoffentliggørelse via bladet imidlertid blevet fravalg, til fordel for offentliggørelse via STFs hjemmeside.

Se vindernavne sendt til Spildevandsteknisk Tidsskrifts redaktion + de udtrukne "vindere" i STFs egen navneskiltskonkurrence


STFs navneskiltskonkurrence:

Vingavemodtagere udtrukket blandt afleverede navneskilte blev:

  • Rene Andersen, Esbjerg Spildevand
  • Ib Pedersen, VandcenterSyd
  • Per Hansen, Aalborg Forsyning

Tak til de mange, der fulgte opfordringen til af aflevere deres navneskilte, inkl. etui og halssnor. De tre heldige personer vil modtage deres vingave ved førstkommende lejlighed.