De sidste tilmeldinger til årsmødefesten skal foretages senest d. 1. juni

Bemærk at online-tilmeldingen til årsmødefesten d. 12. juni i Korsør lukker d. 2. juni.

Samtidig begrænses tilmeldingsmulighederne for følgende aktiviteter:

  • de faglige ekskursioner (torsdag)
  • den alternative eftermiddag for ledsagere m.fl. (fredag)

Gå straks til tilmeldingssystemet hvis du / I mangler at tilmelde.

Personer, der kun kommer for at være på udstillingen - enten som udstiller eller som gæst kan tilmelde lige til det sidste.

Udsendelse af navneskilte til "alle registrerede" forventes at ske d. 9. juni. Senere tilmeldte får deres navneskilt tilsendt sammen med bekræftelsen.