Programmet for STFs Døgnkursus 2014

I uge 34 indkredsede STFs planlægningsgruppe emnerne for STFs døgnkursus i november.

Arbejdstitlerne for foredragene på årets døgnkursus ses nedenstående. Mange af titlerne refererer til indkomne forslag til færdige foredrag.

Detaljeret program forventes på plads ultimo september, hvor også online-tilmeldingen vil starte.


Programoplæg for Døgnkursus 2014 – arbejdstitler

Blok 1 - samlet:

 • Fremtidens driftsmedarbejder
 • Kloakbekendtgørelsen

Blok 2 - spordelt - A: Bassiner

 • Regnvandsbassiner
 • ERFA om drift af bassiner

Blok 2 - spordelt B: Optimering på renseanlægget

 • Optimering af beluftningen
 • ERFA om optimering af efterklaringen

Blok 3 - spordelt C: Transportsystemer

 • Lange transportsystemer
 • ERFA om drift af transportsystmer

Blok 3 - spordelt D: Anaerobe processer

 • Anammox processen
 • Anaerobt membrananlæg

Aftenindlæg:

 • Surprise - indtil videre

Blok 4 - samlet:

 • Badevandskvalitet
 • ERFA – lærerige fejl mv.

Blok 5 - samlet:

 • Service og vedligeholdelse
 • ERFA - energioptimering