Pt tæt på 300 tilmeldte til STFs Døgnkursus 2013

Tilmeldingerne til STFs døgnkursus 2013 er forløbet fint - tæt ved 300 personer tager indtil videre del i den store STF-begivenhed. 

Sidste frist for tilmelding nærmer sig nu hastigt. Senest mandag d. 21. oktober skal de sidste tilmeldinger vedr. STFs døgnkursus i hus.

Gå direkte til tilmeldingssite

Frist for evt. afmelding er ligeledes d. 21. oktober 2013.