VTU-Fondens 2015-pulje er nu åben
- alle projektideer er velkomne

Dette års pulje bliver en fri pulje, hvor alle typer projektideer indenfor drikkevand og spildevand er velkomne. Der lægges i vurderingsfasen afgørende vægt på ideernes indhold af nytteværdi for branchen, effektiveringspotentiale og nytænkning.

I første omgang bedes du indsende en kort idétilkendegivelse, hvor du og dine samarbejdspartnerne nævnes, og det totale projektbeløb anføres.

Hvis ideen vurderes egnet, bliver du kontaktet og bedt om at lave en detaljeret projektbeskrivelse med dertilhørende budget.

Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og består i at udfylde et ansøgningsskema.

Læs mere på VTU-Fondens hjemmeside.