Pressemeddelelse om
STFs årsmøde / årsmødeudstilling 2013 er udsendt

Pressemeddelelsen kan downloades her 

Luftfoto - Herning Renseanlæg
Renseanlægget er åbent for besøgende i tidsrummet 8-10 på årsmødedagen

Arkiv foto fra tidligere årsmødeudstilling

Markering på luftfoto af hvor årsmødeudstillingen 2013 (inkl. parkering) skal foregå