Deadline for Spildevandsteknisk Tidsskrift er den 13. april

Til alle bidragydere til Spildevandsteknisk Tidsskrift: Bemærk at den redaktionelle deadline for Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 er mandag den 13. april.

Hvis du ikke har skrevet til bladet tidligere, så kan det være en god idé, hvis du støtter dig til denne tjekliste for artikelsskrivning, inden du går i gang. 

Hvis du er i tvivl om et emnes egnethed, vinkling af historie eller andet, så tag evt. en indledende kontakt til:

sekretær Susanne Brandtsek@stf.dk eller til

vikarierende redaktør Anne Møller Kristensenred@stf.dk

Færdige artikler (inkl. fotos, diagrammer og grafik) samt andre bidrag til Spildevandsteknisk Tidsskrift sendes på mail til Anne Møller Kristensenred@stf.dk senest den 13. april.

Bemærk formkrav til 100-ords-skribenterne

Det er også i år et tilbud til alle udstillere på STFs årsmødeudstilling, at hvert udstillende firma kan få en max 100 ords gratis årsmødeomtale i Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 2 (beskrevet side 37 i Tidsskrift nr. 1).

Redaktøren beder om, at de 100 ord + illustration + hjemmesideadresse sendes på mail til red@stf.dk ligeledes senest den 13. april.

I mailens emnefelt skal skrives:
"100 ord fra [efterfulgt af jeres firmanavn]"