STF arbejdsmiljø 2012

Spildevandsteknisk Forening er aktuel med en helt ny konference om arbejdsmiljø i relation til spildevand og spildevandsanlæg. På konferenceprogrammet er emner udvalgt af foreningens egne medlemmer.

Arbejdet med spildevand rummer potentielt mange risici – et faktum som Spildevandsteknisk Forening og dens medlemmer permanent er opmærksomme på. Der er løbende høj fokus på at sikre både de medarbejdere, der dagligt er i fysisk nærhed af spildevandet, og de medarbejdere/gæster der lejlighedsvis besøger anlæg og installationer for spildevandsbehandling.

Såvel løbende forbedringer af tekniske løsninger som nytænkning vedr. organisering af arbejdet er vejene til et bedre arbejdsmiljø – ikke bare i den forsyningsgren, der hedder spildevand, men også i andre beslægtede forsyningsgrene.

Konferencens sigte er at oplyse, inspirere og motivere – det være sig både (spildevands)medarbejderne i deres daglige arbejde og arbejdsmiljørepræsentanter og –ledere i deres bestræbelser på yderligere at forbedre arbejdsvilkårene i forsyningsverdenen.

se program og foretag evt. tilmelding

.

"STF arbejdsmiljø 2012" er STFs arbejdsmiljøgruppes debutarrangement, idet det er styregruppen, der har detailplanlagt programmet.

Både styregruppen og STF håber, at der på dagen kan knyttes mange værdifulde arbejdsmiljø-kontakter, og at det spæde STF arbejdsmiljønetværk, som følge deraf, vil vokse betragteligt.