STFs arbejdsmiljønetværk

Den 22. marts 2012 var en snes gode mennesker repræsenterende hele landet samlet på Kolding Renseanlæg for at drøfte kommende arbejdsmiljønetværk i regi af Spildevandsteknisk Forening.

Interessen for et spildevands- og praksisrelateret arbejdsmiljønetværk var stor, og der var mange idéer til, hvordan et netværk kan gavne arbejdsmiljøarbejdet på både kort og længere sigt.

Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe, der har til opgave at give netværket indledende form og indhold.

Arbejdsgruppen har følgende sammensætning:

  • Bjarne Westergaard, Roskilde Forsyning A/S
  • Aksel Kirkeby, Vand & Affald, Svendborg
  • Lisbeth Henriksen, FFV Spildevand A/S
  • Jan Hyllested, Randers Spildevand A/S
  • Vibeke Ulriis-Nordberg, Hjørring Vandselskab A/S

Arbejdsgruppens medlemmer besidder selv stor idérigdom, men er naturligvis også modtagelige for relevante idéer fra STFs medlemmer.

STFs sekretariat servicerer arbejdsgruppen/netværket hvad angår administrative opgaver, herunder indsamling af kontaktdata for potentielle netværksdeltagere, nyhedsudsendelse og indkaldelse til netværksmøder mv.

Gruppebillede ved mødets afslutning