Forslag til kandidater til STFs bestyrelse ønskes !

STFs bestyrelse er dynamisk med afgang og tilgang af et eller flere medlemmer ved næsten hver generalforsamling.

I 2014 skal to ledige pladser besættes - én som følge af sidste års vedtægtsændringer, og én som følge af jobophør.

Der er flere gode grunde til at "gå" efter en bestyrelsespost:

  • Som bestyrelsesmedlem af STF er der rig mulighed for at præge foreningens arbejde, både ved løbende argumentation og stillingtagen og ved at indgå i faste udvalg eller ad hoc udvalg.
  • Som bestyrelsesmedlem af STF vil du opleve, at dit personlige netværk udvides - ikke bare med det antal personer, som udgør bestyrelsen - men også med personer fra de øvrige bestyrelsesmedlemmers individuelle netværk.
  • Som bestyrelsesmedlem af STF vil du desuden få mange faglige input via bestyrelsens samarbejdsrelationer.

STF ønsker med dette nyhedsbrev at prikke til alle medlemmer af foreningen:
Har du selv lyst til og mulighed for at yde en indsats i STFs bestyrelse? Eller kender du én, som vil være et oplagt emne til bestyrelsen?

Det gælder dog, med henvisning til foreningens vedtægter, at kun personer, der arbejder med spildevandsrensning i forsyningsvirksomheder eller på industrirenseanlæg er valgbare.

Bemærk at den siddende bestyrelse er forpligtet til forlods at forholde sig til de valg, der skal foretages på generalforsamlingen. Mht. personvalg betyder det, at bestyrelsen kan indstille personer, nævnt ved navn, valgt til de ledige pladser, eller at bestyrelsen kan indstille til kampvalg om pladserne, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.

Kontakt STFs formand eller sekretær, hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet.

Meld - gerne med begrundelse - dit kandidatur eller kandidatforslag til STFs formand eller sekretær hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Jacob Andersen, formand,
ja@hjvand.dk - tlf. 38 41 28 75


Susanne Brandt, sekretær,
sek@stf.dk - tlf. 74 87 13 50