STFs årlige industridag

Datoen for STFs årlige industridag har været kendt længe.
Nu er programmet for industridagen også slået op.

Industridagen holdes den 17. marts i Fredericia

Årets industridag fokuserer blandt andet på energiproduktion på renseanlæg og på ny viden vedr. dannelsen af lattergas.

Resultaterne af sidste års DNA-undersøgelser foretaget på industri-spildevandsslam bliver også fremlagt.

Dagen slutter med to bonus-indlæg med relevans for industri-segmentet.

Se det fulde program for industridagen

Se yderlige information om industridagen

Tilmeld dig og/eller din kollega til industridagen