STFs nye logo

Nyt logo for Spildevandsteknisk Forening blev præsenteret i forbindelse med generalforsamlingen i juni måned.

STFs nye logo tages gradvist i anvendelse fra ca. 1. august 2016.

Det første sted, hvor det nye logo kan ses er på STFs online tilmeldingssite (arrangementer oprettet fra nu af).

Det næste sted, hvor det nye logo tages i brug, er i STFs medlemsblad, der i uge 32 udkommer i et helt nyt design og med helt ny titel - Spildevand !

Tidshorisonten for komplet redesign af STFs hjemmeside er pt ikke afklaret. I et mellemstadium af hjemmesiden vil STFs gamle logo være erstattet af foreningens nye logo.

STFs nye logo er en sammensmeltning af tre forskellige grafiske elementer - en vanddråbe for spildevand, en propel for teknik og et hashtag for netværk.

Læs en udførlig forklaring af logoet i STFs kommende medlemsblad, der i august skifter navn fra Spildevandsteknisk Tidsskrift til Spildevand.