Til deltagere i STFs generalforsamling 2013

Det er nu muligt at downloade følgende:

  • Bilag vedr. foreslået ændring af § 6
  • Årsrapport for 2012 (= regnskabet)

Det kan ske via download-sektionen knyttet til registreringen af årsmødegæsterne.