Ny bestyrelsessammensætning

På generalforsamling i Spildevandsteknisk Forening d. 13. maj 2011 i Aarhus skete følgende valg:

  • genvalg af kasserer John Pies Christiansen (Tønder Forsyning A/S)
  • genvalg af bestyrelsesmedlem Karin Refsgaard (Kolding Spildevand as)
  • genvalg af bestyrelsesmedlem Karin Dahlgren (Naturstyrelsen)
  • nyvalg af bestyrelsesmedlem Thomas Hvass Eriksson (Roskilde Forsyning A/S)
  • nyvalg af bestyrelsessuppleant Lars Erik Hansen (Faxe Forsyning A/S)
  • genvalg af revisor Svend Erik Lilleøre (Tønder)
  • genvalg af revisor Ole Dissing (Bornholms Forsyning A/S)
  • genvalg af revisorsuppleant Svend Albrechtsen (Sønderborg Forsyning)


Se den samlede bestyrelse