Spildevand #4 2017 udkommer i denne uge

Spildevand #4 omdeles i denne uge (42) af PostNord.

Spildevand #4 2017 findes online i lav opløsning

Hvis der er behov for justeringer af antal eksemplarer af bladet Spildevand til jeres forsyning eller firma, adresseændringer eller ændringer af eventuel attention, da skriv til Spildevandsteknisk Forenings sekretariat sek@stf.dk