Spildevandsteknisk Tidsskrift
nr. 3-2015 udkom i uge 32

I sidste uge blev Spildevandsteknisk Tidskrift nr. 3-2015 omdelt - håber jeres blade er nået frem.

Tidsskriftet rummer masser af billeder og spændende læsning til foreningens medlemmer.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 3-2015 læses bedst i papirversion, men findes også i en skærmversion