Spildevandsteknisk Tidsskrift
nr. 5-2015 udkom i uge 50

I sidste uge blev Spildevandsteknisk Tidskrift nr. 5-2015 omdelt - håber jeres blade er nået frem.

Tidsskriftet rummer masser af billeder og spændende læsning til foreningens medlemmer.

Spildevandsteknisk Tidsskrift nr. 5-2015 læses bedst i papirversion, men findes også i en skærmversion