Driftschef Ulrik Folkmann
Hedensted Spildevand A/S

Ulrik Folkmann har i mange år trofast stået blandt tilskuerne, når Kemiras Vandmiljøpris skulle uddeles. Men netop i år, hvor priskomiteen havde udset Ulrik til at modtage prisen - ville skæbnen, at Ulrik ikke var at finde blandt tilskuerne.

Heldigvis var Ulrik fysisk til stede på udstillingen og kunne kort efter motivationstalen modtage hyldest, gave, rejsecheck og blomster. 

Ulrik fik vandmiljøprisen for at have ført en række - til tider meget modige - tekniske initiativer ud i livet hos Hedensted Spildevand A/S. Mange af disse initiativer er løbende beskrevet i Spildevandsteknisk Tidsskrift.

Ulrik blev både meget overrasket og meget stolt over at modtage Vandmiljøprisen for 2013. Under årsmødefesten senere på dagen kvitterede Ulrik for prisen ved at holde en kort takketale.

Spildevandsteknisk Forening ønsker Ulrik tillykke med den velfortjente pris !

Vandmiljøprismodtager Ulrik Folkmann i midten af billedet omgivet af: fra Jesper Berner, Kemira Water Danmark, Anna Marie Bøgh, Kemira Water Danmark, Jacob Andersen (delvis skjult), formand for Spildevandsteknisk Forening, kæresten Bettina Lund (med blomster) og yderst til højre i billedet Thomas Plesner, Ferskvandscentret.