Driftsledere på spildevandsforsyningsanlæg

COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling indbyder i efteråret 2014 til "Driftslederuddannelsen for Spildevandsforsyningsanlæg" i samarbejde med Naturstyrelsen, KL, Spildevandsteknisk Forening og Ferskvandscentret.


Målgruppen:

Målgruppen for uddannelsen er driftsledere, teamledere, miljøteknikere, laboranter og driftsassistenter ved spildevandsforsyningsanlæg.


Indhold:

Uddannelsen indeholder 3 grundmoduler og et prøvemodul:

  • Modul 1: Myndighed og miljøforståelse
  • Modul 2: Teknisk drift og vedligeholdelse
  • Modul 3: Ledelse og samskabelse

De 3 moduler lægger op til den bevisgivende prøve, hvor man kan opnå det uddannelsesbevis, der kræves for at være driftsleder på et spildevandsforsyningsanlæg.


Datoer:

  • 17.-19. november 2014 (modul 1)
  • 14.-16. januar 2015 (modul 2)
  • 3.-6. marts 2015 (modul 3)
  • dato for prøven endnu ikke bekendtgjort


Kursussteder:

Vejlsøhus Hotel og Konferencecenter i Silkeborg (modul 1 & 2),
Kystvejens Hotel og Konferencecenter i Grenaa (modul 3).


Pris:

42.000 kr. ekskl. moms for undervisning, materialer, forplejning og logi.


Tilmelding:

Tilmelding til COK senest den 1.10.2014


Læs mere:

http://www.cok.dk/driftsleder